Who We Are

The Fitzwilliam at Hay Chamber Music Festival, formerly known as the Hay Chamber Music Festival, is centred around the Fitzwilliam String Quartet and friends. For three days, Hay-on-Wye, the town of books, hosts this festival which brings international musicians together to perform in local venues and also to provide outreach events to local schools and groups which endeavour to make classical music more accessible, to increase community involvement and to use music as a conduit for working with the vulnerable and disadvantaged.

Pwy Ydimm Ni

Mae Gŵyl Gerddoriaeth Siambr Fitzwilliam y Gelli yn cael ei chynnal yn nhref y Gelli Gandryll a’r cyffiniau ac mae’n cael ei threfnu gan Ymddiriedolaeth Cerddoriaeth Siambr y Mynydd Du. Bwriad yr ymddiriedolaeth yw hybu mwynhad, gwerthfawrogiad a dealltwriaeth gerddorol trwy gyngherddau, trafodaethau, dosbarthiadau a digwyddiadau cysylltiedig eraill gan gynnwys sesiynau allgymorth mewn canolfannau i gleifion dementia ac iechyd meddwl yn ogystal â mewn ysgolion. Mae’r ŵyl yn cydweithio â Phedwarawd Llinynnol Fitzwilliam ond hefyd bydd perfformiadau gan grwpiau eraill a fydd yn aml yn cynnig llwyfan i offerynwyr ifanc ar ddechrau eu gyrfaoedd.